Περιήγηση: Κουβανικό ΥΠΕΞ

Διεθνή
Κούβα: Καταδικάζει την απόφαση των ΗΠΑ να την επανεντάξουν στη λίστα των «κρατών – χορηγών τρομοκρατίας»

Με ανα­κοί­νω­ση του το Υπουρ­γείο των Εξω­τε­ρι­κών της Κού­βας κατα­δι­κά­ζει απε­ρί­φρα­στα την απα­ρά­δε­κτη και προ­κλη­τι­κή κίνη­ση της κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ…