Περιήγηση: Κουτσούμπας

Ανακοινώσεις
Θεσσαλονίκη — 1η Ιούλη: Προεκλογική συγκέντρωση του ΚΚΕ με ομιλητή το Δ. Κουτσούμπα

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας θα μιλή­σει σε συγκέ­ντρω­ση που διορ­γα­νώ­νει η ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ, στην παρα­λία Θεσ­σα­λο­νί­κης στο ύψος του Λευ­κού Πύρ­γου, τη Δευ­τέ­ρα 1…

Πολιτική
Πάνε πακέτο

Σχο­λιά­ζει ο Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος // Ο ένας (πλα­σά­ρει ότι) είναι παι­δί των κατα­λή­ψε­ων και των κινη­μά­των, αλλά βγά­ζει στο σφυ­ρί τα…