Περιήγηση: Κούβα - Λατινική Αμερική

Ανακοινώσεις
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Κάτω τα χέρια απ’ την Κούβα! Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ είναι ο αρχιτρομοκράτης των λαών

Την από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης των ΗΠΑ να συμπε­ρι­λά­βουν την Κού­βα στην λίστα των «κρα­τών-χορη­γών τρο­μο­κρα­τί­ας» κατα­δι­κά­ζει με ανα­κοί­νω­ση του ο…

Διεθνή
Κούβα: Καταδικάζει την απόφαση των ΗΠΑ να την επανεντάξουν στη λίστα των «κρατών – χορηγών τρομοκρατίας»

Με ανα­κοί­νω­ση του το Υπουρ­γείο των Εξω­τε­ρι­κών της Κού­βας κατα­δι­κά­ζει απε­ρί­φρα­στα την απα­ρά­δε­κτη και προ­κλη­τι­κή κίνη­ση της κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ…

Πολιτική
Η Κούβα έχει και θα έχει την αμέριστη συμπαράστασή μας: Επιτυχημένη εκδήλωση αλληλεγγύης των Ελληνοκουβανικών Συνδέσμων (VIDEO)

Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με επι­τυ­χία η εκδή­λω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης με το Νησί της Επα­νά­στα­σης και το λαό του, που διορ­γά­νω­σαν οι Ελλη­νο­κου­βα­νι­κοί Σύνδεσμοι…

Απόψεις
Η Πρέσβης της Κούβας στο «Ατέχνως»: Το εμπάργκο των ΗΠΑ συνιστά πολιτική γενοκτονίας απέναντι στον κουβανικό λαό

Με 187 ψήφους Υπέρ, 3 Κατά και 2 απο­χές, η Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του Οργα­νι­σμού Ηνω­μέ­νων Εθνών υιο­θέ­τη­σε την Πέμ­πτη μη δεσμευτική…