Περιήγηση: ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας ΚΚΕ

Εκδηλώσεις
Featured Video Play Icon
Μεγάλη εκδήλωση της ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ στη Θεσσαλονίκη: “Αδιέξοδα δεν υπάρχουν. Με το ΚΚΕ στον αγώνα μπορούμε να νικήσουμε”!

Δ. Κου­τσού­μπας: Δίνου­με όλες μας τις δυνά­μεις παντού για την οργά­νω­ση της εργα­τι­κής — λαϊ­κής πάλης για να αντι­με­τω­πι­στεί ο…

Πολιτική
ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ: Απαράδεκτη απόφαση η διακοπή μετάδοσης δελτίων ειδήσεων της ΕΡΤ3

«Η κυβερ­νη­τι­κή από­φα­ση για τη δια­κο­πή μετά­δο­σης δελ­τί­ων ειδή­σε­ων της ΕΡΤ3 από τη Δευ­τέ­ρα 28 Αυγού­στου, είναι ενέρ­γεια απα­ρά­δε­κτη που…

Επικαιρότητα
ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας ΚΚΕ για τις πλημμύρες στη Θεσσαλονίκη: Σταθερά απών ο κρατικός μηχανισμός τις κρίσιμες στιγμές

Σε ανα­κοί­νω­σή της για τα σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα από την κακο­και­ρία στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ αναφέρει…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ — Θεσσαλονίκη: Να ακυρωθεί η εγκατάσταση υποδομών αποθήκευσης και επαναεροποίησης LNG στον Θερμαϊκό

Να ακυ­ρω­θεί η εγκα­τά­στα­ση υπο­δο­μών απο­θή­κευ­σης και επα­να­ε­ρο­ποί­η­σης LNG στον Θερ­μαϊ­κό ζητά η ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ, τονί­ζο­ντας πως…

Επικαιρότητα
ΚΟ Κ. Μακεδονίας ΚΚΕ: Η πολιτική των κυβερνήσεων ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ έχει διαλύσει και εμπορευματοποιήσει το σύστημα Υγείας

«Τώρα ΚΚΕ για 100% λαϊ­κή μαχη­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση για να δυνα­μώ­σει η πάλη για την υγεία του λαού στην περιο­χή μας»,…

Επικαιρότητα
Άθλια προεκλογική φιέστα του Κ. Μητσοτάκη στο… Μετρό Θεσσαλονίκης που κατασκευάζεται 16 χρόνια!

Άλλη μια προ­ε­κλο­γι­κή φιέ­στα στή­θη­κε πάνω στο πολύ­πα­θο έργο του Μετρό και της σκλη­ρής πραγ­μα­τι­κό­τη­τας που βιώ­νουν οι πολί­τες της…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Ελένη Μπέλου: Δυνατό ΚΚΕ ώστε να δυναμώσει ο αγώνας για σύγχρονα κοινωνικά δικαιώματα (VIDEO)

Πλή­θος κόσμου, κυρί­ως νέων συμ­με­τεί­χε στην σημε­ρι­νή εκδή­λω­ση της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ με θέμα «Δυνα­τό ΚΚΕ για…