Περιήγηση: ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ

Εκδηλώσεις
Επικαιρότητα
ΚΚΕ: «Φύκια για… μεταξωτά κλινοσκεπάσματα» από τους βουλευτές της ΝΔ σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης!

«Εκεί που μας χρω­στού­σαν… βγή­καν και ευερ­γέ­τες!» σχο­λιά­ζει η ΤΕ Υγεί­ας — Πρό­νοιας της ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ για…