Περιήγηση: ΚΠΙΣΝ

Ματιές στην Επικαιρότητα
Στα άλλα νέα της ημέρας, η Λυδία Κονιόρδου πρόεδρος του ΚΠΙΣΝ

Πρό­ε­δρος του ΔΣ του Κέντρου Πολι­τι­σμού Ίδρυ­μα Σταύ­ρος Νιάρ­χος (ΚΠΙΣΝ)  διο­ρί­στη­κε η μέχρι πρό­τι­νος υπουρ­γός Πολι­τι­σμού Λυδία Κονιόρ­δου. Τους μεγα­λο­σχή­μο­νες φιλάνθρωπους(!)…