Περιήγηση: Κρέας νυχτερίδας

Διεθνή
Κοροναϊός: Παρά την επιδημία, το κρέας νυχτερίδας παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλές στην Ινδονησία

Το κρέ­ας νυχτε­ρί­δας εξα­κο­λου­θεί να είναι ιδιαί­τε­ρα δημο­φι­λές σε κάποιες περιο­χές της Ινδο­νη­σί­ας, παρά τις έρευ­νες που αφή­νουν να εννοηθεί…