Περιήγηση: Κρήτη

Επικαιρότητα
Η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ για το πρόγραμμα «Θυμόμαστε και μνημονεύουμε στην Κρήτη — Οι γερμανοελληνικές σχέσεις στον 20ο και 21ο αιώνα»

Μια ακό­μα «κατά­πτυ­στη επι­δί­ω­ξη δια­στρέ­βλω­σης της Ιστο­ρί­ας της λαϊ­κής αντί­στα­σης και της απε­λευ­θε­ρω­τι­κής πάλης, πρω­ταρ­χι­κά του κρη­τι­κού αλλά και ολόκληρου…

Επικαιρότητα
Χανιά: Αμερικανοί ναύτες προκάλεσαν επεισόδια — Παράσταση διαμαρτυρίας της Επιτροπής Ειρήνης

Σε παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο Δημαρ­χείο Χανί­ων σήμε­ρα Σάβ­βα­το στις 12.30 το μεση­μέ­ρι, για τα επει­σό­δια που προ­κά­λε­σαν Αμε­ρι­κα­νοί ναύ­τες του…