Περιήγηση: Κρίκοι

Αθλητικά
Ιστορία έγραψε ο Λευτέρης Πετρούνιας κατακτώντας το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό στους κρίκους

Ιστο­ρία έγρα­ψε στη Γλα­σκό­βη ο Λευ­τέ­ρης πετρού­νιας κατα­κτώ­ντας το τέταρ­το συνε­χό­με­νο ευρω­παϊ­κό χρυ­σό τίτλο στους κρί­κους. Ο μεγά­λος Έλλη­νας αθλη­τής συγκεντρώνοντας…

Αθλητικά
Ναι ρε φίλε

Γρά­φει ο Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος // ‑Ναι ρε φίλε! Αυτό φωνά­ζει, κάθε φορά που προ­σγειώ­νε­ται καλά στο έδα­φος, ο Λευ­τέ­ρης Πετρού­νιας, ο…