Περιήγηση: Κρίση των Πυραύλων

Ιστορία
Η Κρίση των Πυραύλων στην Κούβα: Ποτέ άλλοτε η ανθρωπότητα δεν έφτασε τόσο κοντά στο πυρηνικό ολοκαύτωμα

Ποτέ άλλο­τε η ανθρω­πό­τη­τα δεν έφτα­σε τόσο κοντά στο πυρη­νι­κό ολο­καύ­τω­μα. Αφορ­μή στά­θη­κε η «κρί­ση των πυραύ­λων » στην Κού­βα. Ας πάρου­με, όμως,…