Περιήγηση: κρίση

Διήγημα
Κρίση… στον κύβο!

Διή­γη­μα της Βαγ­γε­λιώς Καρα­κα­τσά­νη // Το απο­με­σή­με­ρο, ο Κωστής κατέ­βαι­νε το σοκά­κι δακρυ­σμέ­νος αλλά τα γυα­λιά ηλί­ου που φορού­σε έκρυ­βαν τα…