Περιήγηση: Κρατικές παρακολουθήσεις

Επικαιρότητα
ΣΥΡΙΖΑ — ΝΔ για ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ: Επιβεβαίωση του δόγματος «ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων»

Η αντι­πα­ρά­θε­σή τους, με αφορ­μή τα απο­τε­λέ­σμα­τα της έρευ­νας Ράμ­μου, εξε­λίσ­σε­ται σε έναν κουρ­νια­χτό συγκά­λυ­ψης του σκο­τει­νού θεσμι­κού πλαι­σί­ου που…

Επικαιρότητα
Ο Δ. Κουτσούμπας για την επιστολή της ΑΔΑΕ: Ο πρωθυπουργός να αναλάβει την ευθύνη του όπως και τα κόμματα που υπέγραψαν τον βούρκο

Δήλω­ση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα για την επι­στο­λή του Προ­έ­δρου της ΑΔΑΕ, Χρή­στου Ράμ­μου. «Τα στοιχεία…

Επικαιρότητα
Υποκλοπές και αντικομμουνιστικές εμμονές που βγάζουν μάτι

Αντι­κομ­μου­νι­στι­κές εμμο­νές που βγά­ζουν μάτι Τις τελευ­ταί­ες μέρες διά­φο­ροι δημο­σιο­γρά­φοι, σεση­μα­σμέ­νοι… σοβιε­το­λό­γοι, δια­πρέ­πουν στην εξο­μο­λό­γη­ση των αντι­κομ­μου­νι­στι­κών εμμο­νών τους. Ακόμα…

Επικαιρότητα
Κ. Βαξεβάνης: Υπάρχει ενιαίο κύκλωμα παρακολουθήσεων «με εγκληματικό εγκέφαλο τον κύριο Μητσοτάκη»

Στον Άρειο Πάγο πήγε το πρωί της Δευ­τέ­ρας ο δημο­σιο­γρά­φος και εκδό­της Κώστας Βαξε­βά­νης για το δημο­σί­ευ­μα της εφη­με­ρί­δας «Documento»…

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για το δημοσίευμα του «Documento»: Επιβεβαιώνεται το κρατικό δόγμα “ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων”

Σε σχό­λιό του για το δημο­σί­ευ­μα της εφη­με­ρί­δας «Documento» σχε­τι­κά με τις παρα­κο­λου­θή­σεις προ­σώ­πων και την τοπο­θέ­τη­ση του κυβερ­νη­τι­κού εκπροσώπου,…