Περιήγηση: κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών

Ιστορία
Η ίδρυση της ΚΥΠ

Γράφει ο Αλέκος Χατζηκώστας // Τέσσερα χρόνια μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου και το αστικό καθεστώς κάθε άλλα παρά σίγουρα αισθάνεται…