Περιήγηση: Κρατικός Προϋπολογισμός 2022

Πολιτική
Το «όχι» του ΚΚΕ σε αυτόν τον αντιλαϊκό προϋπολογισμό μπορεί και πρέπει να γίνει πολύ πιο δυνατό, από τον ίδιο τον λαό

✔️  Ψηφί­στη­κε ο αντι­λαϊ­κός κρα­τι­κός προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός Με 158 ψήφους υπέρ και 142 κατά ψηφί­στη­κε το βρά­δυ του Σαβ­βά­του στην Ολομέλεια…

Επικαιρότητα
Βουλή: Υπερψηφίστηκε από τους βουλευτές της ΝΔ ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός

Υπερ­ψη­φί­στη­κε από τους βου­λευ­τές της ΝΔ ο κρα­τι­κός προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός της κυβέρ­νη­σης για το 2022, μετά από ονο­μα­στι­κή ψηφο­φο­ρία που πραγματοποιήθηκε…

Πολιτική
Σφυροκόπημα μέσα κι έξω από τη Βουλή του αντιλαϊκού κρατικού προϋπολογισμού για την προστασία του λαϊκού εισοδήματος

Την ίδια ώρα που χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι και νεο­λαί­οι δια­δή­λω­ναν χτες στην Αθή­να, (δεί­τε και εδώ) και σε άλλες πόλεις…

Πολιτική
Αλ. Παπαρήγα προς ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ: «Είσαστε σαν συγκάτοικοι στην ίδια πολυκατοικία και τσακώνεστε ποιος θα αναλάβει διαχειριστής»

Τη στρα­τη­γι­κή σύμπλευ­ση και συμπό­ρευ­ση της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των υπό­λοι­πων αστι­κών κομ­μά­των, που προ­σπα­θεί να κρυφτεί…

Επικαιρότητα
Συλλαλητήριο — Δ. Κουτσούμπας: Το μεγαλύτερο όχι στον προϋπολογισμό να το πει ο λαός

Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται το συλ­λα­λη­τή­ριο των συν­δι­κά­των και των μαζι­κών φορέ­ων στο Σύνταγ­μα, ενά­ντια στον αντι­λαϊ­κό, κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό. «Φτώ­χεια, ανεργία,…

Επικαιρότητα
Κρατικός Προϋπολογισμός 2022: Στους «φτωχούς συγγενείς» οι δαπάνες για την Παιδεία

Τη συνέ­χι­ση της υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης της Παι­δεί­ας στον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό και του 2022 επι­σή­μα­νε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Γιάν­νης Δελής, λέγοντας…

Πολιτική
Κρατικός Προϋπολογισμός 2022: Δισεκατομμύρια για το ΝΑΤΟ, τίποτα για μέτρα προστασίας από φωτιές και πλημμύρες

Τον ταξι­κό, αντι­λαϊ­κό χαρα­κτή­ρα του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για το 2022 που κινεί­ται στους βασι­κούς άξο­νες που ακο­λού­θη­σαν οι κυβερ­νή­σεις της…