Περιήγηση: κρι-κρι

Κοινωνία
Κτηνάνθρωποι σκότωσαν κρι-κρι στην Κρήτη και έβγαλαν αναμνηστικές φωτογραφίες!

Κτη­νάν­θρω­ποι «κυνη­γοί» στην Κρή­τη αφού σκό­τω­σαν αγριο­κά­τσι­κα, τα πανέ­μορ­φα κρι-κρι που, εκτός από σύμ­βο­λο του νησιού είναι προ­στα­τευό­με­νο είδος και…