Περιήγηση: Κρούσματα 2/1/2021

Επικαιρότητα
Κρούσματα 2/1/2021: Συνεχίζεται η ελαφρά μείωση θανάτων και διασωληνώσεων

Σαρά­ντα ακό­μη άνθρω­ποι προ­στέ­θη­καν το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του στον τρα­γι­κό απο­λο­γι­σμό των θυμά­των του κορω­νοϊ­ού, όπως ανα­κοί­νω­σε ο Εθνι­κός Οργανισμός…