Περιήγηση: Κρούσματα 20/11/2020

Επικαιρότητα
Σοκαριστικές εικόνες στο Νοσοκομείο Βόλου: Σοροί εκτός ψυγείων, λόγω της αύξησης των νεκρών από την πανδημία

Την δρα­μα­τι­κή κατά­στα­ση στην οποία έχει περιέλ­θει η χώρα λόγω της παν­δη­μί­ας, καθώς ο λαός αφέ­θη­κε απρο­στά­τευ­τος, απο­τυ­πώ­νει με ωμότητα…