Περιήγηση: Κρούσματα 21/11/2020

Επικαιρότητα
Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων (21/11/2020): Η Θεσσαλονίκη διατηρεί τα θλιβερά πρωτεία

Σήμε­ρα 0 ΕΟΔΥ ανα­κοί­νω­σε 2311 νέα κρού­σμα­τα του νέου ιού στη χώρα. Θεσ­σα­λο­νί­κη και Αττι­κή εξα­κο­λου­θούν να κρα­τά­νε τα θλι­βε­ρά «πρω­τεία». Τριψήφιοι…