Περιήγηση: Κρούσματα 8/11/2020

Επικαιρότητα
Γεωγραφική κατανομή (8/11/2020): Θεσσαλονίκη, Αττική, Πέλλα, Κιλκίς με τριψήφιο αριθμό

Ο ΕΟΔΥ ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα 1914 νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού στη χώρα. Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα: 39 κρού­σμα­τα κατά τους ελέγ­χους που διε­νερ­γή­θη­καν στις πύλες…