Περιήγηση: Κρυπτεία

Επικαιρότητα
Συνελήφθη ο αρχηγός της ναζιστικής οργάνωσης «Κρυπτεία»

Συνε­λή­φθη από Αστυ­νο­μι­κούς του Τμή­μα­τος Αντι­με­τώ­πι­σης Ρατσι­στι­κής Βίας Αττι­κής ο φερό­με­νος ως αρχη­γός της ρνα­ζι­στι­κής οργά­νω­σης «Κρυ­πτεία», ο οποί­ος οδηγείται…

Κοινωνία
Φασιστοειδή βανδάλισαν την προτομή του ΕΑΜίτη δημάρχου Μυτιλήνης Απόστολου Αποστόλου

Την προ­το­μή του ιστο­ρι­κού, αρι­στε­ρού δημάρ­χου της Μυτι­λή­νης, του «Δασκά­λου» Από­στο­λου Απο­στό­λου, βαν­δά­λι­σαν με μπο­γιές άγνω­στοι, χθες Δευ­τέ­ρα το πρωί,…