Περιήγηση: Κτήμα Αξελού

Επικαιρότητα
Εκδήλωση στο κτήμα Αξελού, ενάντια στην εγκατάλειψη τις κομπίνες και την αδιαφορία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η εκδή­λω­ση στο κτή­μα Αξε­λού ✔️  Δεκά­δες συντα­ξιού­χοι μηχα­νι­κοί έδω­σαν ακό­μα μια φορά το παρόν στην πρόσκληση…