Περιήγηση: Κτίριο ΚΕ του ΚΚΕ

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Με τα κόκκινα λάβαρα ψηλά “παίζοντας με τον άνεμο και προκαλώντας τον ήλιο και τα σύννεφα”

Θα μπο­ρού­σε να ονο­μα­στεί «βιβλιο­πα­ρου­σί­α­ση» ή απλά «λεύ­κω­μα» ‑για εμάς απο­τε­λεί κάτι πολύ περισ­σό­τε­ρο. Αίσθη­ση ζωής, συλ­λο­γι­κής παρου­σί­ας και ενεργής-μαχητικής…