Περιήγηση: Κτηνίατροι

Κοινωνία
Μεταδίδουν τον κοροναϊό τα κατοικίδια και τα τρόφιμα; Τι λένε οι κτηνίατροι

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση του Πανελ­λή­νιου Ιατρι­κού Συλ­λό­γου:​​​​​​​  Τους τελευ­ταί­ους μήνες η ανθρω­πό­τη­τα βρί­σκε­ται αντι­μέ­τω­πη με έναν νέο ιό, τον…