Περιήγηση: κτηνοτρόφοι

Επικαιρότητα
Ελασσόνα: Αγρότες και κνηνοτρόφοι προχωρούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις (VIDEO)

Δυνα­μι­κή κινη­το­ποί­η­ση στην πλα­τεία της Ελασ­σό­νας πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το μεση­μέ­ρι της Τετάρ­της οι αγρο­κτη­νο­τρό­φοι της περιο­χής, που έχουν στή­σει το μπλό­κο τους…