Περιήγηση: Κυβέρνηση ΝΔ - Μητσοτάκη

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΑΒΑΝΟΣ: Στα αντιλαϊκά μέτρα που πήρε η κυβέρνηση της ΝΔ είχε καλύτερο «χορηγό» τον ΣΥΡΙΖΑ

Στα αντι­λαϊ­κά μέτρα που πήρε η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ είχε καλύ­τε­ρο «χορη­γό» τον ΣΥΡΙΖΑ, τόνι­σε ο Λευ­τέ­ρης Νικο­λά­ου Αλα­βά­νος, ευρωβουλευτής…

Επικαιρότητα
Ο Μητσοτάκης στις ΗΠΑ: Ευρωατλαντικό παραλήρημα, με νέες δεσμεύσεις συμμετοχής στον πόλεμο

Τη «χωρίς όρια» εμπλο­κή της Ελλά­δας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και στα ενερ­γεια­κά σχέ­δια των ΗΠΑ επι­σφρά­γι­σε η επί­σκε­ψη Μητσο­τά­κη στην…

Επικαιρότητα
Ο Κυρ. Μητσοτάκης στο “ΒΗΜΑ”: Προσανατολισμένος στην βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στα ΝΑΤΟικά σχέδια

Στα­θε­ρά προ­σα­να­το­λι­σμέ­νος στην βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή της χώρας στα επι­κίν­δυ­να για το λαό ΝΑΤΟι­κά σχέ­δια και στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία εμφανίζεται…

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για τη συνέντευξη Τσίπρα: Η «προοδευτική» κυβέρνηση, πέρα από το ΚΙΝΑΛ, χωράει και φθαρμένα υλικά της ΝΔ;

Η “προ­ο­δευ­τι­κή” κυβέρ­νη­ση, πέρα από το ΚΙΝΑΛ, χωρά­ει και φθαρ­μέ­να υλι­κά της ΝΔ, πολύ περισ­σό­τε­ρο που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παράδοση…

Πολιτική
Σε ποιόν πλανήτη ζει ο υπουργός Μεταφορών Καραμανλής; «Υπήρξαν παραλήψεις αλλά το κράτος στάθηκε όρθιο»!!!

Σε νέα επί­πε­δα πήγε η κυβερ­νη­τι­κή προ­κλη­τι­κό­τη­τα έπει­τα από τις δηλώ­σεις του υπουρ­γού Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών Κώστα Καρα­μαν­λή. Πιο συγκεκριμένα,…

Επικαιρότητα
Ευτυχισμένο το 1968…

Σε μια περί­ο­δο που η παν­δη­μία καλ­πά­ζει, το Εθνι­κό Σύστη­μα Υγεί­ας παρα­μέ­νει αθω­ρά­κι­στο και υπο­χρη­μα­το­δο­τη­μέ­νο, ασθε­νείς νοση­λεύ­ο­νται εκτός ΜΕΘ, σχολεία,…

Πολιτική
Κρατικός Προϋπολογισμός 2022: Δισεκατομμύρια για το ΝΑΤΟ, τίποτα για μέτρα προστασίας από φωτιές και πλημμύρες

Τον ταξι­κό, αντι­λαϊ­κό χαρα­κτή­ρα του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για το 2022 που κινεί­ται στους βασι­κούς άξο­νες που ακο­λού­θη­σαν οι κυβερ­νή­σεις της…