Περιήγηση: κυβέρνηση

Κοινωνία
Με αυτεπάγγελτη δίωξη απειλεί η κυβέρνηση όσους αντιστέκονται στους πλειστηριασμούς!!!

Την αυτε­πάγ­γελ­τη δίω­ξη κρα­δαί­νει (μαζί με το πρό­ταγ­μα των ΜΑΤ) η κυβέρ­νη­ση σε όσους αγω­νί­ζο­νται κατά των πλει­στη­ρια­σμών για την προ­στα­σία της λαϊκής…

Κοινωνία
Ο αστυνομικός που ψέκασε με χημικά τους συνταξιούχους: «Φοβήθηκα…Έπρεπε με κάποιο τρόπο να σταματήσουν»

«Φοβή­θη­κα ότι θα ανα­πο­δο­γύ­ρι­ζαν την κλού­βα. Αν γύρι­ζε θα πλά­κω­νε συντα­ξιού­χους ή αστυ­νο­μι­κούς. Μπο­ρεί να είχα­με θύμα­τα. Έπρε­πε με κάποιο…