Περιήγηση: Κυκλώνες

Διεθνή
Τέλος τα ονόματα από το ελληνικό αλφάβητο για τους κυκλώνες του Ατλαντικού, αποφάσισε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός

Καθώς αυξά­νο­νται οι τρο­πι­κοί κυκλώ­νες, που εμφα­νί­ζο­νται ολο­έ­να συχνό­τε­ρα και πιο πρό­ω­ρα μέσα στο έτος πάνω από τα θερ­μό­τε­ρα νερά…