Περιήγηση: Κυριάκος Βελόπουλος

Πολιτική
«Βολές» κομμάτων κατά κυβέρνησης και υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: «Να δώσουν απαντήσεις για όσα έγιναν στον Πέραμα»

«Πυρά» κατά της κυβέρ­νη­σης και του Υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη εξα­πέ­λυ­σαν κοι­νο­βου­λευ­τι­κά κόμ­μα­τα, καθι­στώ­ντας τους υπεύ­θυ­νους για το αιμα­τη­ρό περι­στα­τι­κό που σημειώθηκε…

Επικαιρότητα
Παραλήρημα Βελόπουλου: Ζητάει επαναφορά της θανατικής ποινής και νομιμοποίηση της… οπλοκατοχής!

Σε άλλο ένα απί­στευ­το παρα­λή­ρη­μα επι­δό­θη­κε ο πρό­ε­δρος του ακρο­δε­ξιού κόμ­μα­τος «Ελλη­νι­κή Λύση» Κυριά­κος Βελό­που­λος, τασ­σό­με­νος υπέρ της οπλο­κα­το­χής, της…

Επικαιρότητα
Παραλήρημα Βελόπουλου κατά εμβολίου-επιστημόνων με… άρωμα ρατσισμού

Με λεκτι­κές ακρό­τη­τες και αντε­πι­στη­μο­νι­κή ρητο­ρι­κή ο πρό­ε­δρος της ακρο­δε­ξιάς «Ελλη­νι­κής Λύσης» Κυριά­κος Βελό­που­λος επι­χεί­ρη­σε και πάλι να καλ­λιερ­γή­σει κλίμα…

Επικαιρότητα
Ρατσιστικό κρεσέντο Βελόπουλου: Να μεταφερθούν στη Μακρόνησο και τη Γυάρο οι πρόσφυγες!

Ο λύκος στην ανα­μπου­μπού­λα χαί­ρε­ται. Έτσι και ο πρό­ε­δρος της ακρο­δε­ξιάς Ελλη­νι­κής Λύσης Κυριά­κος Βελό­που­λος, με αφορ­μή την τρα­γι­κή κατάσταση…