Περιήγηση: Κυριάκος Μητσοτάκης

Πολιτική
Παρακολουθήσεις: Συνεχίζονται οι εξελίξεις και οι αντιδράσεις — Τα δεδομένα που πυροδότησαν τις εξελίξεις

Συνε­χί­ζο­νται οι εξε­λί­ξεις και οι αντι­δρά­σεις σχε­τι­κά με την υπό­θε­ση των παρα­κο­λου­θή­σε­ων παρά τις χθε­σι­νές παραι­τή­σεις του Γενι­κού Γραμ­μα­τέα του…

Πολιτική
Κυρ. Μητσοτάκης — Χρεώνει στους νέους την ευθύνη για την μαύρη εργασία και εμφανίζει ως «λύση» το τζογάρισμα των εισφορών

Με …ευφά­ντα­στο και συνά­μα προ­κλη­τι­κό τρό­πο ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυρ. Μητσο­τά­κης, εμφά­νι­σε ως «λύση» στην μαύ­ρη εργα­σία των νέων την ιδιωτικοποίηση…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: «Μόνο περισσότερη οργή και αγανάκτηση προκαλεί η επίσκεψη Μητσοτάκη στις πυρόπληκτες περιοχές»

Σε σχό­λιο, για την επί­σκε­ψη και τις δηλώ­σεις του Κυρ. Μητσο­τά­κη στις πλη­γεί­σες περιο­χές της Ανα­το­λι­κής Αττι­κής, το Γρα­φείο Τύπου…

Επικαιρότητα
Κ. Μητσοτάκης: Δεν καταδέχθηκε να συναντήσει τους εκπροσώπους 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων

Την απα­ρά­δε­κτη και προ­σβλη­τι­κή στά­ση του πρω­θυ­πουρ­γού απέ­να­ντι στους συντα­ξιού­χους να μην δεχτεί για τρί­τη φορά την αντι­προ­σω­πεία τους, παρά…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Κώστας Παπαδάκης (ΚΚΕ): Εικονική πραγματικότητα παρουσίασε ο πρωθυπουργός στο Ευρωκοινοβούλιο (VIDEO)

Μια εικο­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα παρου­σί­α­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός, τόνι­σε στην ομι­λία του ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Κώστας Παπα­δά­κης, σχο­λιά­ζο­ντας τα όσα ισχυρίστηκε…