Περιήγηση: Κυριάκος Μητσοτάκης

Επικαιρότητα
Κ. Μητσοτάκης: «Τελάλης» και διαφημιστής των επικίνδυνεων αποφάσεων της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Ως «πολύ μεγά­λης γεω­πο­λι­τι­κής σημα­σί­ας», χαρα­κτή­ρι­σε τις απο­φά­σεις – φωτιά της Συνό­δου Κορυ­φής του ΝΑΤΟ ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυρ. Μητσο­τά­κης, ισχυριζόμενος…

Επικαιρότητα
Κ. Μητσοτάκης: Διαφήμισε το αντιλαϊκό του έργο σε γεύμα εργασίας με «golden boys»

O πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης παρα­βρέ­θη­κε το μεση­μέ­ρι σε γεύ­μα εργα­σί­ας στο οποίο συμ­με­τεί­χαν περισ­σό­τε­ροι από 40 διευ­θύ­νο­ντες σύμ­βου­λοι επι­χει­ρή­σε­ων (CEOs)…

Επικαιρότητα
Κ. Μητσοτάκης: Έδειξε πρόωρες κάλπες το προσεχές φθινόπωρο — Όλα δείχνουν αρχές Οκτωβρίου

Τις φήμες για πρό­ω­ρες εκλο­γές στο προ­σε­χές φθι­νό­πω­ρο επι­βε­βαί­ω­σε, εμμέ­σως πλην σαφώς, ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης κατά την διάρ­κεια συνέντευξής…

Επικαιρότητα
Ερντογάν: Νέα φραστική επίθεση κατά της Ελλάδας — Εφησυχασμό καλλιεργεί ο Κ. Μητσοτάκης

Συνε­χί­ζει ο πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας, Ρ. Τ. Ερντο­γάν, την επι­θε­τι­κή ρητο­ρι­κή κατά της Ελλά­δας, επι­βε­βαιώ­νο­ντας πόσο έωλο είναι το κλίμα…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Για την προπαγανδιστική κυβερνητική φιέστα στην Καλαμάτα παρουσία του πρωθυπουργού

«Η Κυβερ­νη­τι­κή “κου­στω­δία” που εμφα­νί­στη­κε στην Καλα­μά­τα, στο συνέ­δριο — προ­πα­γαν­δι­στι­κή φιέ­στα για τα δις που θα χαρι­στούν το επόμενο…