Περιήγηση: Κυριάκος Μητσοτάκης

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Προσπάθεια των Τσίπρα – Μητσοτάκη να πείσουν τους εργαζόμενους να βάλουν πλάτη σε μια βάρβαρη πολιτική, στην οποία και οι δύο έχουν δεσμευτεί

«Η προ­σπά­θεια των Τσί­πρα — Μητσο­τά­κη να το παί­ξουν “φίλοι των εργα­ζο­μέ­νων” και μάλι­στα στη συνέ­λευ­ση του ΣΕΒ, παρα­μο­νές της…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Του ΠΑΜΕ ήταν βουλευτής ο Γρηγόρης Λαμπράκης κύριε Τσίπρα, του ΠΑΜΕ…

Επί της ουσί­ας η αντι­πα­ρά­θε­ση κυβέρ­νη­σης και Κυριά­κου Μητσο­τά­κη για τη δολο­φο­νία του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη θυμί­ζουν την παροι­μία: «Δυό γαϊδάροι…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Αυτά έλειπαν από την αντιπαράθεση Τσίπρα–Μητσοτάκη στη Βουλή

Στην κλα­σι­κά απο­προ­σα­να­το­λι­στι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση στη Βου­λή κυβέρ­νη­σης και αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης ανα­φέ­ρε­ται σε ανα­κοί­νω­σή του το ΚΚΕ επι­ση­μαί­νο­ντας τη σύμπλευ­σή τους…