Περιήγηση: Κυριακή αργία

Κοινωνία
16 Ιουλίου: Απεργούν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο διεκδικώντας νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας

Απέ­να­ντι στην κυβέρ­νη­ση και τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, οι οποί­οι προ­χω­ρούν απο­φα­σι­στι­κά στο παρα­πέ­ρα ξήλω­μα της Κυρια­κής αργί­ας, βάζο­ντας σε εφαρμογή…