Περιήγηση: Κυρώσεις ΕΕ στην Ρωσία

Επικαιρότητα
Κ. Μητσοτάκης: Καμαρώνει για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, βάζοντας τον λαό σε κίνδυνο

Των κυρώ­σε­ων εις βάρος της Ρωσί­ας από μεριάς της ΕΕ και της Ελλά­δας συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης, υπε­ρα­μύν­θη­κε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, στις…

Επικαιρότητα
Ο «μαρτυριάρης» Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης: «Οι κυρώσεις στοχεύουν στην ανατροπή του καθεστώτος Πούτιν»

Να μαζέ­ψει τα… ασυμ­μά­ζευ­τα προ­σπά­θη­σε ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Μιλ­τιά­δης Βαρ­βι­τσιώ­της μετά τον σάλο που προ­κά­λε­σαν οι δηλώ­σεις του σε…

Πολιτική
Άθλιο σχόλιο της Α. Διαμαντοπούλου: «Η Γερμανία έχει ηθική υποχρέωση να πρωτοστατήσει στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας»

Σε μια πλή­ρως ανι­στό­ρη­τη και προ­κλη­τι­κή ανάρ­τη­ση προ­χώ­ρη­σε η πρώ­ην υπουρ­γός και μέλος της Κομι­σιόν Άννα Δια­μα­ντο­πού­λου, στην προ­σπά­θεια της…

Διεθνή
ΕΕ: Ενέκρινε πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την αναγνώριση των «Λ.Δ του Ντονμπάς»

Πακέ­το μέτρων για να απα­ντή­σει στην από­φα­ση της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας να προ­χω­ρή­σει στην ανα­γνώ­ρι­ση των μη κυβερ­νη­τι­κά ελεγ­χό­με­νων περιο­χών των…