Περιήγηση: Κυρώσεις στη Ρωσία

Επικαιρότητα
G7 εναντίον Ρωσίας-Κίνας: Όξυνση των ενδοιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών με νέες κυρώσεις και οικονομικά αντίμετρα

Στο πλαί­σιο όξυν­σης της ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κής δια­μά­χης με επί­κε­ντρο την Ουκρα­νία, οι χώρες της Ομά­δας των 7 (G7) θα δεσμευ­θούν σήμερα…

Διεθνή
Βλ. Πούτιν: Τίποτε δεν θα είναι όπως παλιά στην παγκόσμια πολιτική — «Ανόητες» οι κυρώσεις της Δύσης

Συνε­χί­ζο­νται με αμεί­ω­το ρυθ­μό οι ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κοί αντα­γω­νι­σμοί με επί­κε­ντρο την Ουκρα­νία, καθώς ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν κατη­γό­ρη­σε σήμε­ρα τις…