Περιήγηση: ΚΥΣΕΑ

Πολιτική
Με μετακινήσεις από στρατόπεδο σε στρατόπεδο, αλλά και με απελάσεις απαντά κυβέρνηση στον εγκλωβισμό προσφύγων και μεταναστών

Με μέτρα δια­χεί­ρι­σης, όπως η μετα­κί­νη­ση προ­σφύ­γων από το ένα στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης στο άλλο, έντα­ση της κατα­στο­λής και ενί­σχυ­ση του…

Επικαιρότητα
Στην ΕΕ, στο Ισραήλ και τους άλλους «συμμάχους της» προστρέχει η κυβέρνηση για την τουρκική προκλητικότητα

Οι προ­κλή­σεις της Τουρ­κί­ας, στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, έδω­σαν μια ακό­μη ευκαι­ρία στην κυβέρ­νη­ση να δια­φη­μί­σει την πρόσ­δε­σή της στους ιμπεριαλιστικούς…