Περιήγηση: Κωνσταντίνος Ζέρβας

Επικαιρότητα
«Λαϊκή Συσπείρωση» Θεσσαλονίκης: Πρόκληση στον λαό οι φιέστες του δημάρχου Θεσσαλονίκης για την κρουαζιέρα

Την κακο­στη­μέ­νη φιέ­στα που έστη­σε το πρωί της Κυρια­κής ο δήμαρ­χος Θεσ­σα­λο­νί­κης, Κ. Ζέρ­βας, με «χορευ­τι­κά» και κερά­σμα­τα, με αφορμή…

Επικαιρότητα
Δήμος Θεσσαλονίκης — Αθλιότητες Ζέρβα: Σέρνει στα δικαστήρια τους εργαζόμενους καθαριότητας

Στα δικα­στή­ρια έσυ­ρε ο Δήμος Θεσ­σα­λο­νί­κης τους εργα­ζό­με­νους στον Τομέα Καθα­ριό­τη­τας, ζητώ­ντας να κρι­θούν οι κινη­το­ποι­ή­σεις που πραγ­μα­το­ποιούν παρά­νο­μες. Οι…

Επικαιρότητα
«Λαϊκή Συσπείρωση» Θεσσαλονίκης: Καταγγέλλει την στάση του δημάρχου Κ. Ζέρβα απέναντι στους εργαζόμενους στην καθαριότητα

Την στά­ση του δημάρ­χου της πόλης που ζήτη­σε να κηρυ­χθεί παρά­νο­μη η απο­χή των εργα­ζό­με­νων στη καθα­ριό­τη­τα, καταγ­γέλ­λει με ανακοίνωσή…

Επικαιρότητα
Σκουπιδότοπος το κέντρο της Θεσσαλονίκης: Προκαλεί ο δήμαρχος Κ. Ζέρβας ρίχνοντας την ευθύνη στους εργαζόμενους

Ενώ έχει αφή­σει την πόλη στο έλε­ος των σκου­πι­διών, με προ­φα­νείς τους κιν­δύ­νους για την υγεία των δημο­τών, ο δήμαρχος…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακό χάος για να κάνει ποδηλατάδα ο Ζέρβας με τους Ολλανδούς γαλαζοαίματους!

Κυκλο­φο­ρια­κό χάος στο ήδη επι­βα­ρυ­μέ­νο από την κίνη­ση κέντρο της Θεσ­σα­λο­νί­κης προ­κά­λε­σε η… έμπνευ­ση του δημάρ­χου της πόλης Κων­στα­ντί­νου Ζέρβα…

Επικαιρότητα
Μέρα μεγάλης ντροπής για το Δήμο Θεσσαλονίκης με ευθύνη της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου

Την απα­ρά­δε­κτη πρό­τα­ση και από­φα­ση της πλειο­ψη­φί­ας του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης, ανή­με­ρα της Μέρας της Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των Λαών και της…

Επικαιρότητα
«Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλονίκης»: Όχι στην παραχώρηση της πλατείας Ελευθερίας σε ιδιώτες και πάρκινγκ

Την παρά­τα­ση της παρα­χώ­ρη­σης της πλα­τεί­ας Ελευ­θε­ρί­ας για ελεγ­χό­με­νη στάθ­μευ­ση σε ιδιω­τι­κή εται­ρεία απο­φά­σι­σε η διοί­κη­ση Ζέρ­βα στον Δήμο Θεσσαλονίκης…

Επικαιρότητα
Δήμος Θεσσαλονίκης: Η διοίκηση Ζέρβα αρνείται να παραχωρήσει την πλατεία Αγ. Σοφίας για αντιφασιστική συναυλία!

«Τη δημο­τι­κή αρχή Θεσ­σα­λο­νί­κης που με από­φα­σή της αρνεί­ται να παρα­χω­ρή­σει την πλα­τεία Αγί­ας Σοφί­ας για τη διε­ξα­γω­γή της μεγάλης…

Επικαιρότητα
Δήμος Θεσσαλονίκης: Δεν έχει τέλος ο κατήφορος της διοίκησης Ζέρβα και των ακροδεξιών συνεργατών της

Τη διοί­κη­ση Ζέρ­βα του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης που σε αγα­στή συνερ­γα­σία με την ακρο­δε­ξιά και υπε­ρα­σπι­στές της Χρυ­σής Αυγής αρνή­θη­κε την…