Περιήγηση: Κωνσταντίνος Ζέρβας

Πολιτική
Θεσσαλονίκη — Δημοτικές Εκλογές: Η δημοτική αρχή Ζέρβα φοβάται να εκτεθεί το αντιλαϊκό της έργο στους Θεσσαλονικείς

«Η δημο­τι­κή αρχή φοβά­ται να εκτε­θεί το αντι­λαϊ­κό της έργο στους Θεσ­σα­λο­νι­κείς», ανα­φέ­ρει σε δήλω­σή του ο Βασί­λης Τομπου­λί­δης, υποψήφιος…

Πολιτική
Δήμος Θεσσαλονίκης: Σουλατσαρίσματα μεταξύ υποψηφίων — Αδιάψευστος μάρτυρας των ουσιαστικών ταυτίσεών τους

Οχτώ συν­δυα­σμοί διεκ­δι­κούν τη διοί­κη­ση του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης, στις εκλο­γές του Οκτώ­βρη, εκτός από τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση». Οκτώ δια­φο­ρε­τι­κά πρόσωπα,…

Επικαιρότητα
«Λαϊκή Συσπείρωση» Θεσσαλονίκης: Πρόκληση στον λαό οι φιέστες του δημάρχου Θεσσαλονίκης για την κρουαζιέρα

Την κακο­στη­μέ­νη φιέ­στα που έστη­σε το πρωί της Κυρια­κής ο δήμαρ­χος Θεσ­σα­λο­νί­κης, Κ. Ζέρ­βας, με «χορευ­τι­κά» και κερά­σμα­τα, με αφορμή…

Επικαιρότητα
Δήμος Θεσσαλονίκης — Αθλιότητες Ζέρβα: Σέρνει στα δικαστήρια τους εργαζόμενους καθαριότητας

Στα δικα­στή­ρια έσυ­ρε ο Δήμος Θεσ­σα­λο­νί­κης τους εργα­ζό­με­νους στον Τομέα Καθα­ριό­τη­τας, ζητώ­ντας να κρι­θούν οι κινη­το­ποι­ή­σεις που πραγ­μα­το­ποιούν παρά­νο­μες. Οι…

Επικαιρότητα
«Λαϊκή Συσπείρωση» Θεσσαλονίκης: Καταγγέλλει την στάση του δημάρχου Κ. Ζέρβα απέναντι στους εργαζόμενους στην καθαριότητα

Την στά­ση του δημάρ­χου της πόλης που ζήτη­σε να κηρυ­χθεί παρά­νο­μη η απο­χή των εργα­ζό­με­νων στη καθα­ριό­τη­τα, καταγ­γέλ­λει με ανακοίνωσή…

Επικαιρότητα
Σκουπιδότοπος το κέντρο της Θεσσαλονίκης: Προκαλεί ο δήμαρχος Κ. Ζέρβας ρίχνοντας την ευθύνη στους εργαζόμενους

Ενώ έχει αφή­σει την πόλη στο έλε­ος των σκου­πι­διών, με προ­φα­νείς τους κιν­δύ­νους για την υγεία των δημο­τών, ο δήμαρχος…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακό χάος για να κάνει ποδηλατάδα ο Ζέρβας με τους Ολλανδούς γαλαζοαίματους!

Κυκλο­φο­ρια­κό χάος στο ήδη επι­βα­ρυ­μέ­νο από την κίνη­ση κέντρο της Θεσ­σα­λο­νί­κης προ­κά­λε­σε η… έμπνευ­ση του δημάρ­χου της πόλης Κων­στα­ντί­νου Ζέρβα…

Επικαιρότητα
Μέρα μεγάλης ντροπής για το Δήμο Θεσσαλονίκης με ευθύνη της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου

Την απα­ρά­δε­κτη πρό­τα­ση και από­φα­ση της πλειο­ψη­φί­ας του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης, ανή­με­ρα της Μέρας της Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των Λαών και της…

Επικαιρότητα
«Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλονίκης»: Όχι στην παραχώρηση της πλατείας Ελευθερίας σε ιδιώτες και πάρκινγκ

Την παρά­τα­ση της παρα­χώ­ρη­σης της πλα­τεί­ας Ελευ­θε­ρί­ας για ελεγ­χό­με­νη στάθ­μευ­ση σε ιδιω­τι­κή εται­ρεία απο­φά­σι­σε η διοί­κη­ση Ζέρ­βα στον Δήμο Θεσσαλονίκης…