Περιήγηση: Κωνσταντίνος Τασούλας

Επικαιρότητα
Ομιλία Ζελένσκι: Αστείες δικαιολογίες του προέδρου της Βουλής για το ξέπλυμα των Ναζί του Αζόφ

Σε αστεί­ες δικαιο­λο­γί­ες, που δεν πεί­θουν κανέ­ναν, προ­χώ­ρη­σε ο πρό­ε­δρος της Βου­λής Κων­στα­ντί­νος Τασού­λας προ­κει­μέ­νου να δια­σκε­δά­σει τις εντυ­πώ­σεις από…

Επικαιρότητα
Βουλή: Με υπογραφή Τασούλα ο διορισμός της υπόδικης χρυσαυγίτισσας Ζαρούλια!

Έντο­νες αντι­δρά­σεις προ­κα­λεί ο διο­ρι­σμός στη Βου­λή της χρυ­σαυ­γί­τισ­σας Ελέ­νης Ζαρού­λια, σύζυ­γος του επι­κε­φα­λής της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης «Χρυ­σή Αυγή» Νίκου…

Επικαιρότητα
Θ.Παφίλης: Επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής για τη συζήτηση σχετικά με την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία

Επι­στο­λή απέ­στει­λε ο Θανά­σης Παφί­λης, κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, προς τον πρό­ε­δρο της Βου­λής, κ. Κ. Τασού­λα, ζητώ­ντας η συζή­τη­ση για την…