Περιήγηση: Κόκκινη πλατεία

Διεθνή
Τίμησαν τον Μίκη Θεοδωράκη στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας (ΒΙΝΤΕΟ)

Στον ανε­πα­νά­λη­πτο Μίκη Θεο­δω­ρά­κη ήταν αφιε­ρω­μέ­νη η εμφά­νι­ση της ελλη­νι­κής στρα­τιω­τι­κής ορχή­στρας «Θησέ­ας» κατά την διάρ­κεια εκδή­λω­σης στην εμβλη­μα­τι­κή Κόκκινη…