Περιήγηση: Κόμμα Vox (Ισπανία)

Επικαιρότητα
Σχόλιο ΚΚΕ για τις Ισπανικές εκλογές: Οι πανηγυρισμοί ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ διασύρουν την έννοια της προόδου

Σε σχό­λιο για τις εκλο­γές στην Ισπα­νία, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονί­ζει: «Όταν για τη νίκη του σοσια­λι­στι­κού κόμ­μα­τος της Ισπα­νί­ας, το οποίο ευθύ­νε­ται μαζί…

Διεθνή
Ισπανικές εκλογές: Προηγούνται οι σοσιαλδημοκράτες — Μπαίνει στη Βουλή το ακροδεξιό κόμμα Vox

Προη­γού­νται οι σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες του απερ­χό­με­νου πρω­θυ­πουρ­γού Πέδρο Σάν­τσεθ στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, που διε­ξή­χθη­σαν στην Ισπα­νία, χωρίς, ωστό­σο, να κατα­φέρ­νουν να…