Περιήγηση: Κύθνος

Ατέχνως
Σημαντικά ευρήματα «έφερε στο φως» η αρχαιολογική σκαπάνη στην Κύθνο

Mνη­μειώ­δεις κατα­σκευ­ές που ανή­κουν σε σημα­ντι­κό ιερό της αρχαιό­τη­τας έφε­ραν στο φως οι ανα­σκα­φές στη βρα­χο­νη­σί­δα «Βρυο­κα­στρά­κι» Mνη­μειώ­δεις κατα­σκευ­ές που…

Ταξιδεύοντας
Κύθνος, με την κρυστάλλινη θάλασσα, τα μονοπάτια της και τα κατάλευκα μικρά χωριά της (ΦΩΤΟ)

Κρυ­στάλ­λι­νη θάλασ­σα σε από­στα­ση ανα­πνο­ής από την Αθή­να, ιδα­νι­κή για μικρές καλο­και­ρι­νές απο­δρά­σεις αλλά και για πολυ­ή­με­ρες δια­κο­πές. Η Κύθνος…