Περιήγηση: Κύριλλος Παπασταύρου ΠΓ ΚΕ ΚΚΕ

Επικαιρότητα
Κύριλλος Παπασταύρου: Καθολική επίταξη του ιδιωτικού τομέα Υγείας χωρίς παζάρια με τους κλινικάρχες

Κανέ­να παζά­ρι με τους κλι­νι­κάρ­χες! Το «μείγ­μα» των περιο­ρι­στι­κών μέτρων μπο­ρεί να αλλά­ζει κατά δια­στή­μα­τα με το συνε­χό­με­νο «άνοι­ξε -…