Περιήγηση: Κύριλλος Παπασταύρου

Εκδηλώσεις
Πλήθος κόσμου στον γιορτασμό του Γοργοπόταμου _Κύριλλος Παπασταύρου: “Να δυναμώσει η πεποίθηση ότι υπάρχει άλλη διέξοδος” ΦΩΤΟ

Πλή­θος κόσμου, παραρ­τή­μα­τα της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ από όλη τη χώρα, αλλά και φορείς του εργα­τι­κού και λαϊ­κού κινή­μα­τος έδωσαν…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Κ. Παπασταύρου: Το πλαίσιο της ΕΕ που στηρίζουν τα άλλα κόμματα ανοίγει την επικίνδυνη λογική της εξίσωσης κομμουνισμού — ναζισμού

«Ο κ. Τζή­με­ρος είναι γνω­στός αντι­κομ­μου­νι­στής, γρα­φι­κός και δεν είναι η πρώ­τη φορά που στρέ­φε­ται ενά­ντια στο ΚΚΕ», σημεί­ω­σε ο…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Κύριλλος Παπασταύρου: Σταθερότητα για τον λαό σημαίνει δυνατό ΚΚΕ και αδύναμη αντιλαϊκή κυβέρνηση (ΒΙΝΤΕΟ)

Στα­θε­ρό­τη­τα για τον λαό σημαί­νει να είναι αδύ­να­μη η επό­με­νη αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση και πιο δυνα­τό το ΚΚΕ, τόνι­σε ο Κύριλλος…

Επικαιρότητα
48ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ — “ΟΔΗΓΗΤΗ”: Συνάντηση των αντιπροσωπειών ξένων οργανώσεων με αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ

Οι αντι­προ­σω­πεί­ες των Κομ­μου­νι­στι­κών Νεο­λαιών και των Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κών Οργα­νώ­σε­ων Νεο­λαί­ας από άλλες χώρες που συμ­με­τέ­χουν στο 48ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ -…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Κ. Παπασταύρου (ΚΚΕ) στο «Open»: Μαζική λαϊκή αντίδραση στην εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο (VIDEO)

Πρέ­πει να υπάρ­ξει μαζι­κή λαϊ­κή αντί­δρα­ση για να στα­μα­τή­σει η εμπλο­κή της Ελλά­δας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία, τόνι­σε ο…

Πολιτική
Κ. Παπασταύρου: Υποκριτική, με άλλες επιδιώξεις και όχι την ευαισθησία για το περιβάλλον η συζήτηση για την κλιματική αλλαγή

Ο Κ. Παπα­σταύ­ρου ανα­φέ­ρε­ται στην συνέ­ντευ­ξή του στο ΑΠΕ στην τοπο­θέ­τη­ση του ΚΚΕ σε ό,τι αφο­ρά στη διαρ­κή και παγκοσμίου…