Περιήγηση: Κώστας Βελούτσος

Απόψεις
Χάρτινος κόσμος

  Φιλο­ξε­νού­με­νος ο Κώστας Βελού­τσος //  Χάρ­τι­νος κόσμος, χάρ­τι­νο τσίρ­κο ‑κατά το rock συγκρό­τη­μα Τρύ­πες- αυτό που ζού­με καθη­με­ρι­νά. Ένα…