Περιήγηση: Κώστας Δρόσος

Απόψεις
Η επιστροφή των 17, ο ήρωας της Κύπρου που τους περίμενε και οι υμνητές της χούντας

Γρά­φει ο Νίκος Παπα­να­στά­σης // Αντι­συ­νταγ­μα­τάρ­χης ε.α. Δεκα­πε­νταύ­γου­στο του 1974,  κοντά στο κυπρια­κό χωριό Σκυ­λού­ρα, είναι σε εξέ­λι­ξη η τουρκική…