Περιήγηση: Κώστας Καζάκος

Πολιτισμός
Featured Video Play Icon
Άγ. Αντωνόπουλος για τον Κώστα Καζάκο: Πορεύτηκε με την περπατησιά της έμπνευσης και του ενθουσιασμού

Βαθύ­τα­τα συγκι­νη­μέ­νος ο μεγά­λος ηθο­ποιός Αγγε­λος Αντω­νό­που­λος, απο­χαι­ρέ­τι­σε τον Κώστα Καζά­κο στην τελε­τή που έγι­νε στην έδρα της ΚΕ του…

Επικαιρότητα
ΕΔΡΑ ΚΕ ΚΚΕ: Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον Κώστα Καζάκο, τον σπουδαίο θεατράνθρωπο που ήταν ταγμένος στους αγώνες του λαού (ΦΩΤΟ)

Σε κλί­μα βαθιάς συγκί­νη­σης, με πλή­θος κόσμου να κατα­κλύ­ζει το αίθριο στην έδρα της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ, έγι­νε η…

Πολιτισμός
Αλέκα Παπαρήγα για Κ. Καζάκο: Οι κομμουνιστές δεν αισθανόμαστε μόνο μεγάλη λύπη, μας συντροφεύει και ένα είδος περηφάνιας

Σε κλί­μα μεγά­λης συγκί­νη­σης, αλλά και περη­φά­νιας για την προ­σφο­ρά του, γίνε­ται αυτή την ώρα στην έδρα της ΚΕ του…

Βίντεο
Featured Video Play Icon
LIVE: Αποχαιρετιστήρια τελετή στον Κώστα Καζάκο στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ

Δεί­τε LIVE την απο­χαι­ρε­τι­στή­ρια τελε­τή στον Κώστα Καζά­κο στην έδρα της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ https://ekdoseis-atexnos.gr/book/%CE%BA%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%85%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%AC/