Περιήγηση: Κώστας Καζάκος

Κοινωνία
Ιατρική Σχολή Αθηνών: Κίνηση υψηλού συμβολισμού η δωρεά από τον Κ. Καζάκο του σώματός του

“Κίνη­ση υψη­λού συμ­βο­λι­σμού” χαρα­κτη­ρί­ζει η Ιατρι­κή Σχο­λή Αθη­νών την από­φα­ση του Κώστα Καζά­κου, που πέθα­νε την περα­σμέ­νη Τρί­τη σε ηλικία…

Πολιτισμός
Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Κώστα Καζάκο

Τον αγω­νι­στή άνθρω­πο, τον μεγά­λο ηθο­ποιό και σκη­νο­θέ­τη, Κώστα Καζά­κο, απο­χαι­ρε­τούν με ανα­κοι­νώ­σεις τους πολι­τι­κοί, κόμ­μα­τα και φορείς. https://atexnos.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae%cf%82-%cf%84/ Ο…

Ατέχνως
Featured Video Play Icon
Το ΚΚΕ αποχαιρέτισε τον Κ. Καζάκο και στη Βουλή — «Διάλεξε πολύ νωρίς τη σωστή πλευρά της ιστορίας»

Τον Κώστα Καζά­κο που έφυ­γε σήμε­ρα από την ζωή, απο­χαι­ρέ­τι­σε από την Ολο­μέ­λεια της Βου­λής, ο Κοι­νο­βου­λευ­τι­κός Εκπρο­σώ­πος του ΚΚΕ,…