Περιήγηση: Κώστας Καζάκος

Θέατρο
Ο Κώστας Καζάκος για το θέατρο την περίοδο της δικτατορίας και το «Το μεγάλο μας τσίρκο» — Η ημέρα του Πολυτεχνείου

Η λογο­κρι­σία γενι­κά, αλλά και ειδι­κά στο θέα­τρο, ήταν στην ημε­ρή­σια διά­τα­ξη κατά τη διάρ­κεια της χού­ντας των συνταγ­μα­ταρ­χών. Από…

Θέατρο
Ο Σταύρος Τσακίρης στη θέση του Κ. Καζάκου στο ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας — Το βιογραφικό του

Νέος καλ­λι­τε­χνι­κός διευ­θυ­ντής στο Δημο­τι­κό Περι­φε­ρεια­κό Θέα­τρο της Πάτρας ανα­λαμ­βά­νει ο σκη­νο­θέ­της Σταύ­ρος Τσα­κί­ρης. Ειδι­κό­τε­ρα, το διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο του ΔΗΠΕΘΕ…