Περιήγηση: Κώστας Καρυωτάκης

Πρόσωπα
Κώστας Καρυωτάκης, «είναι ένας ποιητής που με τον καιρό θα γίνεται μεγαλύτερος και θα τιμάται περισσότερο»

Ο Κώστας Καρυω­τά­κης γεν­νή­θη­κε στην Τρί­πο­λη, στις 30 Οκτώ­βρη 1896. Από το 1912 δημο­σιεύ­ει ποι­ή­μα­τα σε διά­φο­ρα παι­δι­κά περιο­δι­κά. Δεκαεπτά…

Πρόσωπα
Μαρία Πολυδούρη, αγάπησε τη ζωή με πάθος και αντιστάθηκε στα κοινωνικά πρέπει της εποχής της

Η Μαρία Πολυ­δού­ρη έζη­σε τα νεα­νι­κά της χρό­νια στο Γύθειο, στα Φιλια­τρά και την Καλα­μά­τα, ακο­λου­θώ­ντας τις μετα­θέ­σεις του γυμνα­σιάρ­χη πατέ­ρα της.…

Σαν Σήμερα
Skinny fists like antennas to heaven

Επι­μέ­λεια — Φωτο­γρα­φία: Ελπί­δα Πουρ­να­ρά // [Είμα­στε κάτι…] Είμα­στε κάτι ξεχαρ­βα­λω­μέ­νες κιθά­ρες. Ο άνε­μος, όταν περ­νά­ει, στί­χους, ήχους παρά­φω­νους ξυπνάει…

Ποίηση
Ο πολιτικός Καρυωτάκης

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Ο Καρυω­τά­κης παρό­τι προ­ερ­χό­με­νος από μεσο­α­στι­κή, συντη­ρη­τι­κή, βασι­λι­κή οικο­γέ­νεια, ριζο­σπα­στι­κο­ποιεί­ται (Ήρθε σ’ επα­φή και με την…