Περιήγηση: Κώστας Καταραχιάς

Προτεινόμενο
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: Επίθεση με γκλομπς και χημικά εναντίον της συγκέντρωσης των υγειονομικών (ΒΙΝΤΕΟ — ΦΩΤΟ)

Απρό­κλη­τη επί­θε­ση από τις αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις δέχτη­καν στην είσο­δο του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, υγειο­νο­μι­κοί και εργα­ζό­με­νοι δημο­σί­ων νοσο­κο­μεί­ων που πραγ­μα­το­ποιού­σαν συγκέντρωση…