Περιήγηση: Κώστας Κατσιμένης

Κοινωνία
Κώστας Κατσιμένης: Κοινό μυστικό τα κρούσματα στον «Κρόνο» — Μόνοι τους οι εργαζόμενοι έκαναν το τεστ

Με αφορ­μή τα του­λά­χι­στον 114 (επι­βε­βαιω­μέ­να) κρού­σμα­τα στο εργο­στά­σιο κον­σερ­βο­ποι­ί­ας «Κρό­νος» στη Σκύ­δρα Πέλ­λας,  μιλή­σα­με με τον γγ της Ομο­σπον­δί­ας Γάλακτος…